Προτείνονται στη συνέχεια βίντεο από διαλέξεις και παρουσιάσεις που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχαιολογία ή τη νομισματική της Αρχαίας Κύπρου.

 

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δημήτριος Μιχαηλίδης "Η Πάφος των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων" (2/2/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δημήτριος Μιχαηλίδης "Η Πάφος των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων" (2/2/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δημήτριος Μιχαηλίδης "Η Πάφος των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων" (2/2/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Φρύνη Χατζηχριστοφή: "Πρωτοβυζαντινή Κύπρος" (2/3/2015)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Φρύνη Χατζηχριστοφή: "Πρωτοβυζαντινή Κύπρος" (2/3/2015)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Φρύνη Χατζηχριστοφή: "Πρωτοβυζαντινή Κύπρος" (2/3/2015)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νίκος Παπαδημητρίου (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης) "Αιγαιακό και κυπριακό εμπόριο κατά την 2η χιλιετία π.Χ. (4/5/2015)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νίκος Παπαδημητρίου (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης) "Αιγαιακό και κυπριακό εμπόριο κατά την 2η χιλιετία π.Χ. (4/5/2015)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νίκος Παπαδημητρίου (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης) "Αιγαιακό και κυπριακό εμπόριο κατά την 2η χιλιετία π.Χ. (4/5/2015)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βασιλική Κασσιανίδου: "Η παραγωγή και το εμπόριο του κυπριακού χαλκού κατά την Εποχή του Χαλκού - νέα δεδομένα" (13/1/2014) - μέρος 2 από 3 -