Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A5007
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A5007

SilCoinCy A5007, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Τετρώβολο
Βάρος
2,09 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Νομισματικ...

SilCoinCy A5008, Μάριο, Στασίοικος

Ημερομηνία
450 - 400 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,88 γρ.
Μουσείο
Στοκχόλμη, Βασιλι...

SilCoinCy A5009, Μάριο, Στασίοικος

Ημερομηνία
450 - 400 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,29 γρ.
Μουσείο
Στοκχόλμη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7006
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7006

SilCoinCy A7006, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
8,47 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας, SilCoinCy A7009
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας, SilCoinCy A7009

SilCoinCy A7009, Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας

Ημερομηνία
331 - 310/9 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Hemiobol
Βάρος
0,32 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κούριο;, Αβέβαιος βασιλέας Κουρίου, SilCoinCy A7010
Οπισθότυπος Κούριο;, Αβέβαιος βασιλέας Κουρίου, SilCoinCy A7010

SilCoinCy A7010, Κούριο;, Αβέβαιος βασιλέας Κουρίου

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,05 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7011
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7011

SilCoinCy A7011, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,62 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7012
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7012

SilCoinCy A7012, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Επάργυρο
Βάρος
3,51 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7013
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7013

SilCoinCy A7013, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Diobol
Βάρος
1,285 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7014
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7014

SilCoinCy A7014, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Επάργυρο
Νομισματική Υποδιαίρεση
Diobol
Βάρος
1,5 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7015
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7015

SilCoinCy A7015, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,35 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...

SilCoinCy B1, Αμαθούντα, Μο(-)

Ημερομηνία
450 - 430 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Hemiecte
Βάρος
0,85 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Επιγραφικό...

SilCoinCy B10, Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,75 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Επιγραφικό...

SilCoinCy B11, Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/24 σίγλου
Βάρος
0,42 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Επιγραφικό...

SilCoinCy B12, Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/24 σίγλου
Βάρος
0,21 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Επιγραφικό...
Μουσεία
nomisma_org_logo