Προέλευση

Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλική Συλλογή του Εθνικού Μουσείου της Δανίας
Αρ. Ευρ. Μουσείου
KP 929.42
Σύνδεσμος Μουσείου
Lambros 1899

Περιγραφή

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,14 γρ.
Σταθμητικός κανόνας
rhodian
Άξονας
12 ώρες
Διάμετρος
18,0 χιλ.

Τύπος - Επιγραφές

Εμπροσθότυπος

Τύπος εμπροσθότυπου
Αφροδίτη, προτομή δεξ. με πυργωτό στέμμα
Γραφή εμπροσθότυπου
Ελληνική
Επιγραφή εμπροσθότυπου
NK

Οπισθότυπος

Τύπος οπισθότυπου
Απόλλωνας, κεφαλή αρ. με δάφνινο στεφάνι
Γραφή οπισθότυπου
Ελληνική
Επιγραφή οπισθότυπου
BA

Παραπομπή

Δημοσιεύση σε
SNG Cop. Cyprus, no. 62

Ημερομηνία εισαγωγής: , Εισαγωγή από: E. Markou, Ημερομηνία επικαιροποίησης: 23/10/2018, Επικαιροποιήθηκε από: E. Markou


Σχετικές Βιβλιογραφικές Παραπομπές από την βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Κύπριος Χαρακτήρ

1956: SNG Copenhague, Cyprus-Cappadocia , Κοπεγχάγη.

 

 

nomisma_org_logo