Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4605
Οπισθότυπος SilCoinCy A4605

SilCoinCy A4605

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,55 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4606
Οπισθότυπος SilCoinCy A4606

SilCoinCy A4606

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,58 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4607
Οπισθότυπος SilCoinCy A4607

SilCoinCy A4607

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,38 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4608
Οπισθότυπος SilCoinCy A4608

SilCoinCy A4608

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,23 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου, SilCoinCy A4609
Οπισθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου, SilCoinCy A4609

SilCoinCy A4609, Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου

Ημερομηνία
480 - 350 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 στατήρα
Βάρος
0,48 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4610
Οπισθότυπος SilCoinCy A4610

SilCoinCy A4610

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,02 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4611
Οπισθότυπος SilCoinCy A4611

SilCoinCy A4611

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,16 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Μουσεία
nomisma_org_logo