Εμπροσθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1254
Οπισθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1254

SilCoinCy A1254, Πάφος, Ονάσι(-)

Ημερομηνία
400 - 370 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,21 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1264
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1264

SilCoinCy A1264, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,1 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1305
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1305

SilCoinCy A1305, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,5 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1306
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1306

SilCoinCy A1306, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,59 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1320
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1320

SilCoinCy A1320, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
7,3 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1321
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1321

SilCoinCy A1321, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
7,08 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας), SilCoinCy A1327
Οπισθότυπος Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας), SilCoinCy A1327

SilCoinCy A1327, Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας)

Ημερομηνία
μετά το 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,56 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας), SilCoinCy A1328
Οπισθότυπος Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας), SilCoinCy A1328

SilCoinCy A1328, Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας)

Ημερομηνία
μετά το 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,72 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1356
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1356

SilCoinCy A1356, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,35 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1377
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1377

SilCoinCy A1377, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,0 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1380
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1380

SilCoinCy A1380, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,08 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Μουσεία
nomisma_org_logo