Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1071
Οπισθότυπος SilCoinCy A1071

SilCoinCy A1071

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,84 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1072
Οπισθότυπος SilCoinCy A1072

SilCoinCy A1072

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,82 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1073
Οπισθότυπος SilCoinCy A1073

SilCoinCy A1073

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,16 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Φαύσις, SilCoinCy A1074
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Φαύσις, SilCoinCy A1074

SilCoinCy A1074, Σαλαμίνα, Φαύσις

Ημερομηνία
478 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,72 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1075
Οπισθότυπος SilCoinCy A1075

SilCoinCy A1075

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,7 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A1076
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A1076

SilCoinCy A1076, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,76 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1080
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1080

SilCoinCy A1080, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,8 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1081
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1081

SilCoinCy A1081, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,56 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1082
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1082

SilCoinCy A1082, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,45 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1083
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1083

SilCoinCy A1083, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,39 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1085
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1085

SilCoinCy A1085, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
9,43 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1086
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1086

SilCoinCy A1086, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,66 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1087
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1087

SilCoinCy A1087, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
3,3 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1088
Οπισθότυπος SilCoinCy A1088

SilCoinCy A1088

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,06 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1091
Οπισθότυπος SilCoinCy A1091

SilCoinCy A1091

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,5 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Μουσεία
nomisma_org_logo