Η ιστορία του κυπριακού νομίσματος στην σειρά «Κυπρίων Έργα II», Επεισόδιο 6

Με συνεντεύξεις των : Δρ Δέσπω Πηλείδου (Έφορος Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου), Δρ Ευαγγελινή Μάρκου (Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Ελένη Ζαπίτη (Αρχαιολόγος, Πρώην Έφορος Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου).