Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1848
Οπισθότυπος SilCoinCy A1848

SilCoinCy A1848

Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,04 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1851
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1851

SilCoinCy A1851, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,55 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1853
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1853

SilCoinCy A1853, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
11,11 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1854
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1854

SilCoinCy A1854, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
3,09 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1856
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1856

SilCoinCy A1856, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Επάργυρο
Βάρος
0,5 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1857
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1857

SilCoinCy A1857, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,32 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1858
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A1858

SilCoinCy A1858, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,53 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1863
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1863

SilCoinCy A1863, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
2,0 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1864
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1864

SilCoinCy A1864, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
2,09 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1866
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1866

SilCoinCy A1866, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
2,33 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας, SilCoinCy A1867
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας, SilCoinCy A1867

SilCoinCy A1867, Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας

Ημερομηνία
331 - 310/9 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
2,1 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1869
Οπισθότυπος SilCoinCy A1869

SilCoinCy A1869

Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,51 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας), SilCoinCy A1872
Οπισθότυπος Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας), SilCoinCy A1872

SilCoinCy A1872, Νομισματοκοπείο Κιλικίας ;, Ευαγόρας Β΄ (όχι ως βασιλέας Σαλαμίνας)

Ημερομηνία
μετά το 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,6 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1899
Οπισθότυπος SilCoinCy A1899

SilCoinCy A1899

Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,75 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Μουσεία
nomisma_org_logo