Εμπροσθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1933
Οπισθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1933

SilCoinCy A1933, Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
525 π.X. - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
3,46 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1934
Οπισθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1934

SilCoinCy A1934, Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
525 π.X. - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,41 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1935
Οπισθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1935

SilCoinCy A1935, Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
525 π.X. - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
4,51 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1936
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1936

SilCoinCy A1936, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
7,29 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1937
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1937

SilCoinCy A1937, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,74 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1938
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1938

SilCoinCy A1938, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
6,47 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1939
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1939

SilCoinCy A1939, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
3,15 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1941
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1941

SilCoinCy A1941, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
6,1 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1942
Οπισθότυπος SilCoinCy A1942

SilCoinCy A1942

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,96 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1943
Οπισθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1943

SilCoinCy A1943, Πάφος, Ονάσι(-)

Ημερομηνία
400 - 370 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,1 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1944
Οπισθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1944

SilCoinCy A1944, Πάφος, Ονάσι(-)

Ημερομηνία
400 - 370 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,24 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1945
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1945

SilCoinCy A1945, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
7,89 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1946
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1946

SilCoinCy A1946, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
10,93 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Φιλοθέμης, SilCoinCy A1990
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Φιλοθέμης, SilCoinCy A1990

SilCoinCy A1990, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Φιλοθέμης

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,16 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Μουσεία
nomisma_org_logo