Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία

Η Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία είναι μια προηγμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη που καλύπτει την Κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή ενός χρονικού διαστήματος περίπου δεκατριών αιώνων (7ος αι. π.Χ - 5ος-6ος αιώνας μ. Χ.). Τα αρχαία κείμενα, ενισχύονται απο την πλούσια οτπική παρουσίαση σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων και θέσεων. 

Νομισματική

Coinage of the Roman Republic Online (CRRO)

Ο ιστότοπος Coinage of the Roman Republic Online (CRRO) χρησιμοποιεί συνδεδεμένες πληροφορίες ανοικτής πρόσβασης (Linked Open Data) προκειμένου να προτείνει συνδέσμους σε διαφορετικά διαδικτυακά έργα που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τη ρωμαϊκή νομισματική, και όχι μόνο. Το CRRO προτείνει πρόσβαση σε 6 συλλογές στο διαδίκτυο που προτείνουν πρόσβαση σε περισσότερα από 20,000 νομίσματα.

Η περιγραφή των νομισματικών τύπων στον ιστότοπο βασίζεται στη δημοσίευση του 1974 από τον Michael Crawford, Roman Republican Coinage (RRC), η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί την βασική βιβλιογραφική αναφορά για την ταύτιση των εικονογραφικών τύπων των νομισμάτων της ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Νομισματική

PELLA: Coinage of the kings of Macedonia

PELLA είναι ένας νέος ερευντηικός ιστότοπος ο οποίος προτείνει τους μοναδικούς τύπους των Αργεάδων βασιλέων της Μακεδονίας, από τον Αλέξανδρο Α΄ (498–454 π.Χ.), τον πρώτο Μακεδόνα βασιλέα που έκοψε νομίσματα, έως και τον Φίλιππο Αρριδαίο (323–317 π.Χ.), τον τελευταίο βασιλέα. Περιλαμβάνονται επίσης αρκετές μεταθανάτιες τοπικές εκδόσεις αλλά και εκδόσεις των διαδόχων του Αλεξάνδρου που εκδόθηκαν στο όνομά τους.

 

Αρχαιολογία

Sanctuaries and Cults in the Cyclades

The chronological scope of the project is restricted to the Geometric and Archaic periods, though the developments of the Classical era are largely taken into account, though not in a consistent manner. The Hellenistic and Roman periods have not been included in the compilation of the archaeological data, with the exception of late inscriptions which could refer to possible earlier cults.

The project has two main goals: The first is to assemble all the data related to the "internal" archaeology of the Cycladic sanctuaries. The second axis of the project aims in placing the Cycladic sanctuaries in context. 

Νομισματική

Historia Numorum Online (HNO)

Το ερευνητικό πρόγραμμα Historia Numorum Online στοχεύει στην καταγραφή και στη δημοσίευση των νομισματικών τύπων και των παραλλαγών τους και περιλαμβάνει τα νομίσματα που εκδόθηκαν μέχρι και τη Ρωμαϊκή περίοδο (περ. 650-30 π.Χ.). 

Νομισματική

Οξφόρδη, The Ashmolean Museum, Heberden Coin Room

Στο μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης το Heberden Coin Room περιλαμβάνει μια από τις σημαντικότερες νομισματικές συλλογές στον κόσμο και η οποία καλύπτει τις πλείστες χρονολογικές περιόδους. Η πλήρης ψηφιοποίηση της νομισματικής συλλογής είναι σε εξέλιξη.

 

Νομισματική

Bibliothèque Nationale de France, Département des monnaies, médailles et antiques

Η συλλογή των ελληνικών νομισμάτων είναι πολύ σημαντική - περιλαμβάνει σχεδόν 122.000 αντικείμενα - και ποικίλλει τόσο χρονολογικά όσο και γεωγραφικά.