Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Ancient Scripts: Cypriot

Ο ιστότοπος προτείνει μια εισαγωγή στα συστήματα γραφής και συμπεριλαμβάνει την κυπροσυλλαβική και τη φοινικική γραφή.

Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Omniglot: the online encyclopedia of writing systems and languages

Το Omniglot είναι μια εγκυκλοπαίδεια συστημάτων γραφής και γλωσσών και συμπεριλαμβάνει αλφάβητα και συστήματα γραφής. 

Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Program in Aegean Scripts and Prehistory

Το ερευνητικό κέντρο ιδρύθηκε το 1986 από τον Thomas G. Palaima και στοχεύει στη μελέτη των συστημάτων γραφής του Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού, καθώς επίσης και της αρχαίας Κύπρου. 

Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Europeana Eagle project

EAGLE, το δίκτυο της Europeana για την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Επιγραφική, είναι ένα δίκτυο που θα παρέχει μια ενιαία και εύχρηστη διαδικτυακή πύλη σχετική με τις επιγραφές του αρχαίου κόσμου. Το πρόγραμμα EAGLE θα συλλέξει σε μια βάση δεδομένων περισσότερα απο 1,5 εκατομμύρια αντικείμενα, τα οποία σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανατολική και νότια Μεσόγειο. 

Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία

Η Ψηφιακή Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία είναι μια προηγμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη που καλύπτει την Κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή ενός χρονικού διαστήματος περίπου δεκατριών αιώνων (7ος αι. π.Χ - 5ος-6ος αιώνας μ. Χ.). Τα αρχαία κείμενα, ενισχύονται απο την πλούσια οτπική παρουσίαση σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων και θέσεων.