Προτείνονται στη συνέχεια βίντεο από διαλέξεις και παρουσιάσεις που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχαιολογία ή τη νομισματική της Αρχαίας Κύπρου.

 

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βασιλική Κασσιανίδου: "Η παραγωγή και το εμπόριο του κυπριακού χαλκού κατά την Εποχή του Χαλκού - νέα δεδομένα" (13/1/2014) - μέρος 1 από 3 -