Προτείνονται στη συνέχεια βίντεο από διαλέξεις και παρουσιάσεις που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχαιολογία ή τη νομισματική της Αρχαίας Κύπρου.

 

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Γιώργος Παπασάββας, "Κυπριακή χαλκοτεχνία στο μεσογειακό κόσμο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού" (6/10/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μαρία Ιακώβου, "Αποτυπώματα μιας χαμένης μνήμης: νέα δεδομένα για το βασίλειο της αρχαίας Πάφου" (1/12/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μαρία Ιακώβου, "Αποτυπώματα μιας χαμένης μνήμης: νέα δεδομένα για το βασίλειο της αρχαίας Πάφου" (1/12/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μαρία Ιακώβου, "Αποτυπώματα μιας χαμένης μνήμης: νέα δεδομένα για το βασίλειο της αρχαίας Πάφου" (1/12/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δέσποινα Πηλείδου: "Η κεντρική Κύπρος κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: οι νέες ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο" (3/11/2014)- μέρος 1από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δέσποινα Πηλείδου: "Η κεντρική Κύπρος κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: οι νέες ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο" (3/11/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Δέσποινα Πηλείδου: "Η κεντρική Κύπρος κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: οι νέες ανασκαφές στον Άγιο Σωζόμενο" (3/11/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Γιάννης Βιολάρης & Ελισάβετ Στεφανή (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου) "Αμαθούς πόλις Κύπρου αρχαιοτάτη": η πόλη και οι νεκροπόλεις της" (12/1/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Γιάννης Βιολάρης & Ελισάβετ Στεφανή (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου) "Αμαθούς πόλις Κύπρου αρχαιοτάτη": η πόλη και οι νεκροπόλεις της" (12/1/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Γιάννης Βιολάρης & Ελισάβετ Στεφανή (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου) "Αμαθούς πόλις Κύπρου αρχαιοτάτη": η πόλη και οι νεκροπόλεις της" (12/1/2014)- μέρος 3 από 3 -