Προτείνονται στη συνέχεια βίντεο από διαλέξεις και παρουσιάσεις που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχαιολογία ή τη νομισματική της Αρχαίας Κύπρου.

 

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Στέλλα Δεμέστιχα, 'Έξι χρόνια υποβρύχιων αρχαιολογικών ερευνών στο ναυάγιο του Μαζωτού' (7/4/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Στέλλα Δεμέστιχα, 'Έξι χρόνια υποβρύχιων αρχαιολογικών ερευνών στο ναυάγιο του Μαζωτού' (7/4/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,Ευστάθιος Ράπτου "Ηρωικές τάφές από την Παλαίπαφο" (5/5/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,Ευστάθιος Ράπτου "Ηρωικές τάφές από την Παλαίπαφο" (5/5/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,Ευστάθιος Ράπτου "Ηρωικές τάφές από την Παλαίπαφο" (5/5/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μαρία Χατζηκωστή & Maria Giulia Amadasi Guzzo, "Το φοινικικό αρχείο του Ιδαλίου" (2/6/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μαρία Χατζηκωστή & Maria Giulia Amadasi Guzzo, "Το φοινικικό αρχείο του Ιδαλίου" (2/6/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μαρία Χατζηκωστή & Maria Giulia Amadasi Guzzo, "Το φοινικικό αρχείο του Ιδαλίου" (2/6/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Γιώργος Παπασάββας, "Κυπριακή χαλκοτεχνία στο μεσογειακό κόσμο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού" (6/10/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Γιώργος Παπασάββας, "Κυπριακή χαλκοτεχνία στο μεσογειακό κόσμο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού" (6/10/2014)- μέρος 2 από 3 -