Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4438
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4438

SilCoinCy A4438, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/48 σίγλου
Βάρος
0,19 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4439
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4439

SilCoinCy A4439, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,03 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4440
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4440

SilCoinCy A4440, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
8,98 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4441
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4441

SilCoinCy A4441, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
9,94 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4442
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4442

SilCoinCy A4442, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,79 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4443
Οπισθότυπος SilCoinCy A4443

SilCoinCy A4443

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,88 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4444
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4444

SilCoinCy A4444, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,25 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4445
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4445

SilCoinCy A4445, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
2,93 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4446
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4446

SilCoinCy A4446, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,77 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4447
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4447

SilCoinCy A4447, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,86 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4448
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4448

SilCoinCy A4448, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,77 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4449
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4449

SilCoinCy A4449, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,37 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4450
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A4450

SilCoinCy A4450, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,24 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A4451
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A4451

SilCoinCy A4451, Σαλαμίνα, Ευάνθης

Ημερομηνία
περ. 450 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
στατήρας
Βάρος
11,13 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A4452
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A4452

SilCoinCy A4452, Σαλαμίνα, Ευάνθης

Ημερομηνία
περ. 450 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,77 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Μουσεία
nomisma_org_logo