Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4474
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4474

SilCoinCy A4474, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,11 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4475
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4475

SilCoinCy A4475, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,24 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4476
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4476

SilCoinCy A4476, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
2,94 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4477
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4477

SilCoinCy A4477, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Επάργυρο
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
2,46 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4478
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4478

SilCoinCy A4478, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,38 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4485
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4485

SilCoinCy A4485, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
στατήρας
Βάρος
7,05 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4486
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4486

SilCoinCy A4486, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,99 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4487
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4487

SilCoinCy A4487, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
ημίδραχμο
Βάρος
1,59 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4488
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4488

SilCoinCy A4488, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,44 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4489
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A4489

SilCoinCy A4489, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,5 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4506
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4506

SilCoinCy A4506, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
7,0 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4507
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4507

SilCoinCy A4507, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,95 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4508
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4508

SilCoinCy A4508, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,18 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4509
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4509

SilCoinCy A4509, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,25 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4510
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A4510

SilCoinCy A4510, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,93 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Μουσεία
nomisma_org_logo