Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4453
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4453

SilCoinCy A4453, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,5 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4454
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4454

SilCoinCy A4454, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,0 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4455
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4455

SilCoinCy A4455, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,82 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4456
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4456

SilCoinCy A4456, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,8 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4457
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4457

SilCoinCy A4457, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,86 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4458
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4458

SilCoinCy A4458, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,8 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4459
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4459

SilCoinCy A4459, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/24 σίγλου
Βάρος
0,34 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4460
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4460

SilCoinCy A4460, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/48 σίγλου
Βάρος
0,14 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4461
Οπισθότυπος SilCoinCy A4461

SilCoinCy A4461

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,33 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4462
Οπισθότυπος SilCoinCy A4462

SilCoinCy A4462

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
7,93 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A4463
Οπισθότυπος SilCoinCy A4463

SilCoinCy A4463

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,12 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4464
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4464

SilCoinCy A4464, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,2 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4471
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4471

SilCoinCy A4471, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
9,32 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4472
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4472

SilCoinCy A4472, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,36 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4473
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A4473

SilCoinCy A4473, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,04 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Μουσεία
nomisma_org_logo