Νομισματική

Απο το ήλεκτρον στο ευρώ. Ένα ταξίδι στην ιστορία του νομίσματος

Το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου δημιούργησε μια πολυμεσική εφαρμογή για τη γεωγραφική και χρονική εξερεύνηση της ιστορίας των νομισματοκοπιών από την εποχή των πρώτων νομισμάτων (7ος αι. π.Χ.) μέχρι το ευρώ.

 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Από την ίδρυση του στα 1935, το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την ανασκαφή, τη συντήρηση και την προβολή των αρχαιολογικών καταλοίπων και ταυτόχρονα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των αρχαίων μνημείων ολόκληρης της Κύπρου. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν τα μουσεία, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, τις ανασκαφές που διεξάγονται στο νησί, τις εκδόσεις του Τμήματος, τη νομοθεσία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και έντυπα που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας αποτελεί μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής και ανήκει στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Μονάδα καλύπτει την αρχαιολογική δραστηριότητα του τμήματος στην Κύπρο και είναι υπεύθυνη για τα σχετικά μεταπτυχιακά μαθήματα. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI)

Το CAARI ιδρύθηκε το 1978 και είναι ένα ερευνητικό κέντρο στη Λευκωσία που παρέχει διαμονή σε ερευνητές και μια από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες του νησιού, εξειδικευμένη στις Κυπριακές σπουδές. Το CAARI οργανώνει επίσης συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, και ενίοτε δημοσιεύει μονογραφίες. 

Αρχαιολογία

NARNIA. New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies

Το ΝARNIA ήταν ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με κύριο στόχο το να παρέχει σε νέους ερευνητές τα μέσα για την διεξαγωγή έρευνας στον αρχαίο υλικό πολιτισμό της ανατολικής Μεσογείου, μέσα απο μια σειρά ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το ΝΑRNIA ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2010 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2014. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (ΕΚΕΤΑ)

Το ΕΚΕΤΑ (Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία) του Ινστιτούτου Κύπρου, αφιερώνεται στην ανάπτυξη, εισαγωγή και χρήση προηγμένων επιστημών και τεχνολογιών στο πεδίο της αρχαιολογίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας. 

Αρχαιολογία

Medelhavsmuseet, The Cyprus Collection

Οι κυπριακές συλλογές στο Medelhavsmuseet είναι από τις κορυφαίες συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων στον κόσμο. Οι συλλογές περιλαμβάνουν κυρίως ευρήματα που ανασκάφησαν από την Σουηδική αποστολή στην Κύπρο (1927 - 1931) αλλά και ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του Einar Gjerstadt στην Κύπρο (1923 - 1924). 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

Ο Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας ιδρύθηκε το 2009. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ερευνητικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Αρχαιολογία

The Metropolitan Museum of Art, The Cesnola collection

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης διαθέτει διαδικτυακά περισσότερα από 400,000 αντικείμενα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα αντικείμενα από τη συλλογή Cesnola των Κυπριακών αρχαιοτήτων μαζί με ποικιλία αρχαιολογικών αντικείμενων από την Κύπρο. O ενδιαφερόμενος επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένα αντικείμενα ή να πλοηγηθεί στον ιστότοπο βάσει θεματικών κειμένων, μέσω του χρονολογίου Heilbrunn της Ιστορίας της Τέχνης. 

Αρχαιολογία

Ancient Cyprus in the British Museum

Κατάλογος αρχαιολογικών ευρημάτων από την Κύπρο που σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, υπό την επιμέλεια του Τ. Kiely. Ο κατάλογος φιλοδοξεί με την ολοκλήρωσή του να καλύψει το σύνολο της κυπριακής συλλογής του Μουσείου από το 6000 π.Χ. έως το 500 μ.Χ.