Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

Το 'Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ) ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με γενικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο.

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε το 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη (1902-1978) με προσανατολισμό στην κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισμό. Το Ίδρυμα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας της Κύπρου και της Ελλάδας και προσφέρει υποτροφίες και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

Η εταιρεία Κυπριακών Σπουδών συλλέγει, συντηρεί, μελετά και δημοσιεύει υλικό που αφορά την ιστορία της Κύπρου. 

Νομισματική

Corpus Nummorum Thracorum

Διαδικτυακή πύλη αφιερωμένη στα νομίσματα της Θράκης. Περιλαμβάνει τις νομισματικές συλλογές του Βερολίνου και νομίσματα από μουσεία και ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στον ιστότοπο τα δικά τους θρακικά νομίσματα.

Νομισματική

Coin Archives

Αρχείο δημοπρασιών νομισμάτων που καλύπτει την περίοδο από τους αρχαίους μέχρι και τους νεότερους χρόνους.

Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Ancient Scripts: Cypriot

Ο ιστότοπος προτείνει μια εισαγωγή στα συστήματα γραφής και συμπεριλαμβάνει την κυπροσυλλαβική και τη φοινικική γραφή.

Επιγραφική, Γλώσσες & Γραφές

Omniglot: the online encyclopedia of writing systems and languages

Το Omniglot είναι μια εγκυκλοπαίδεια συστημάτων γραφής και γλωσσών και συμπεριλαμβάνει αλφάβητα και συστήματα γραφής. 

Αρχαιολογία

Styppax

Ο ιστότοπος επικεντρώνεται στη γλυπτική και συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό χρήσιμων πηγών όπως βιβλιογραφικές αναφορές ψηφιοποιημένες σε μορφή pdf, δημοσιεύσεις και συνδέσμους ενδιαφέροντος.

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Institut für Interdisziplinäre Zypern-Studien

Ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα διευθύνεται από τους Peter Funke και Sabine Rogge. Το Ινστιτούτο αυτό προωθεί τη μελέτη για την Αρχαία Κύπρο. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Association Centre d'Études Chypriotes

Το Centre d 'Études Chypriotes ιδρύθηκε το 1983 από τον Olivier Masson και σήμερα διευθύνεται από τον Antoine Hermary. Εκδίδει το περιοδικό Cahier du Centre d'Études Chypriotes.