Όροι και Προϋποθέσεις

 

Ο ιστότοπος του Ερευνητικού Έργου SilCoinCy, Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου ανήκει στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), το οποίο εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 116 35, Ελλάδα.

Η πρόσβαση και η χρήση στον ιστότοπο υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Το ΙΙΕ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους Όρους Χρήσης και να τους δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου (κείμενα, εικόνες, σχέδια, νομισματικό υλικό) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΙΕ/ΕΙΕ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως είναι οι εικόνες που περιλαμβάνονται στα επιστημονικά άρθρα των εξωτερικών συνεργατών, τα δικαιώματα των οποίων εξασφαλίστηκαν από τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων).

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου διατίθεται για προσωπική ενημέρωση, καθώς και για χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον ιστότοπο Κύπριος Χαρακτήρ και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών, οργανισμών κ.λπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του ιστότοπου.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο (λογότυπο ιστότοπου Κύπριος Χαρακτήρ, ΕΙΕ κ.λπ.).

Ο παρών ιστότοπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες ή οργανισμούς, που εξυπηρετούν την περαιτέρω πληροφόρηση των χρηστών. Το ΙΙΕ/ΕΙΕ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια των άλλων δικτυακών τόπων.

 


Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου το Ερευνητικό Έργο SilCoinCy δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον.

Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων.

Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο kyprioscharacter.eie.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. To Ερευνητικό Έργο SilCoinCy δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το Ερευνητικό Έργο SilCoinCy.

Το Ερευνητικό Έργο SilCoinCy δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Το Ερευνητικό Έργο SilCoinCy δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με το Ερευνητικό Έργο SilCoinCy, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως «cookies» ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση «cookies» σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση «cookies» για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το Ερευνητικό Έργο SilCoinCy μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.