Προτείνονται στη συνέχεια βίντεο από διαλέξεις και παρουσιάσεις που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχαιολογία ή τη νομισματική της Αρχαίας Κύπρου.

 

Η ιστορία του κυπριακού νομίσματος στην σειρά «Κυπρίων Έργα II», Επεισόδιο 6

Με συνεντεύξεις των : Δρ Δέσπω Πηλείδου (Έφορος Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου), Δρ Ευαγγελινή Μάρκου (Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Ελένη Ζαπίτη (Αρχαιολόγος, Πρώην Έφορος Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου).

Antoine Hermary (Université d’Aix-Marseille), "1975-2015 : l’apport des fouilles françaises d’Amathonte à l’archéologie chypriote"

Ο A. Hermary προτείνει την αποτίμηση της γαλλικής αποστολής στην Αμαθούντα των τελευταίων 40 ετών, παρουσιάζοντας την ανασκαφή, τις σημαντικότερες ανακαλύψεις και το ερευνητικό έργο των μελών της αποστολής.

Evangeline Markou: "The Kyprios Character website: bringing together archaeologists, historians and numismatists interested in Ancient Cyprus" στο Colecciones museísticas en línea. El ejemplo de la Numismática, Madrid April 15th 2016.

Jornada de estudio internacional : Colecciones museísticas en línea. El ejemplo de la Numismática

Colabora: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), Museo Arqueológico Nacional, Universitat de València (Facultad de Geografía e Historia), Museu de Prehistòria de València, Bibliothèque nationale de France

En los últimos años se han producido significativos avances en la digitalización y publicación en línea de las colecciones de los museos, como parte del deber institucional de poner al alcance del público los bienes que componen el patrimonio cultural. Los ejemplos de museos españoles y franceses reunidos en esta jornada sirven como muestra de las realidades a las que se enfrentan en esta tarea y los esfuerzos por compatibilizar diferentes sistemas documentales y redes nacionales e internacionales. La disciplina numismática ha resultado particularmente fructífera en esta materia, ya que ha generado iniciativas modélicas en cooperación y adaptación a la filosofía Linked data.

En esta jornada se expondrán los aspectos teóricos y prácticos que subyacen bajo diferentes proyectos nacionales e internacionales, utilizando estas experiencias para identificar los criterios, las dificultades y los recursos necesarios para conseguir una digitalización eficiente de las colecciones y su puesta en línea.

Journal Programme

Website link

 

Ε. Μάρκου, "Νομισματική, Χημεία και Νέες Τεχνολογίες: συνεργασίες του μέλλοντος σε αντικείμενα του παρελθόντος", παρουσίαση στη δράση "Λίγο πριν τη βραδιά Ερευνητή: Σύντομες Παρουσιάσεις από Ερευνητές του ΕΙΕ και συνεργάτες", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Πώς ένα αρχαίο νόμισμα αποτελεί πηγή ιστορικών πληροφοριών για τον σύγχρονο ερευνητή; Με ποιόν τρόπο αποτυπώνονται σε αυτό ο πολιτισμός, η οικονομία των πόλεων και των βασιλείων που το εξέδωσαν; Τι μαθαίνουμε από το είδος του μετάλλου που κατασκευάζεται ένα νόμισμα και ποιός ο ρόλος της Φυσικής και της Χημείας; Μπορούν οι νέες τεχνολογίες, όπως οι βάσεις δεδομένων, τα αποθετήρια και οι εξειδικευμένοι ιστότοποι να διευκολύνουν την προσβασιμότητα όλων μας στο πρωτογενές υλικό και σε πληροφορίες ταύτισης και χρονολόγησης.

Σύντομη παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Σύντομη παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον κόμβο της «Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βασιλική Κασσιανίδου: "Η παραγωγή και το εμπόριο του κυπριακού χαλκού κατά την Εποχή του Χαλκού - νέα δεδομένα" (13/1/2014) - μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ουρανία Κουκά, "Διαπολιτισμικές σχέσεις και νέες κοινοτικές ταυτότητες: το ανατολικό Αιγαίο, η δυτική Μικρά Ασία και η Κύπρος στο κατώφλι της Εποχής του Χαλκού" (3/2/2014)- μέρος 2 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ουρανία Κουκά, "Διαπολιτισμικές σχέσεις και νέες κοινοτικές ταυτότητες: το ανατολικό Αιγαίο, η δυτική Μικρά Ασία και η Κύπρος στο κατώφλι της Εποχής του Χαλκού" (3/2/2014)- μέρος 3 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Στέλλα Δεμέστιχα, 'Έξι χρόνια υποβρύχιων αρχαιολογικών ερευνών στο ναυάγιο του Μαζωτού' (7/4/2014)- μέρος 1 από 3 -

Κυπριακό Σεμινάριο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,Ευστάθιος Ράπτου "Ηρωικές τάφές από την Παλαίπαφο" (5/5/2014)- μέρος 1 από 3 -