Το ερευνητικό έργο SilCoinCy

 

Το ερευνητικό έργο «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)» αφορά τη συγκέντρωση του νομισματικού υλικού που φυλάσσεται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο, τη δημιουργία νομισματικής βάσης δεδομένων, τη μελέτη του νομισματικού υλικού και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και μέσω της δημιουργίας ενός ιστότοπου αφιερωμένου στην ιστορία, την αρχαιολογία και - φυσικά- τη νομισματική της αρχαίας Κύπρου. Εδώ μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες για την ιδέα του ερευνητικού έργου.

Ο ιστότοπος του ερευνητικού έργου βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και τιτλοφορείται: Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου. Οι περισσότερες ενότητες έχουν ολοκληρωθεί, για παράδειγμα η νομισματική βιβλιογραφία - με επίκεντρο την κυπριακή νομισματική - την οποία προετοίμασε και επικαιροποίησε η Δρ Anne Destrooper-Georgiades, τμήμα των επιστημονικών άρθρων που πραγματεύονται πτυχές της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομισματικής της αρχαίας Κύπρου, τα οποία συγγράφουν εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες – πλέον ειδικοί στους τομείς τους, το ημερολόγιο εκδηλώσεων καθώς και οι σύνδεσμοι ενδιαφέροντος. Ο ιστότοπος θα περιλαμβάνει σύντομα μια νομισματική βάση δεδομένων τουλάχιστον 1.500 νομισμάτων, για την ανάρτηση των οποίων έχει δοθεί άδεια δημοσίευσης. Ο ιστότοπος θα επικαιροποιείται συνεχώς με προσθήκες στη νομισματική βάση δεδομένων, πρόσθετες βιβλιογραφικές αναφορές στη νομισματική βιβλιογραφία, επιστημονικές συμβολές άρθρων, εκδηλώσεις και συνδέσμους. Εδώ μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες που σχετίζονται με την εξέλιξη του ερευνητικού έργου.

To ερευνητικό έργο SilCoinCy έχει διάρκεια 21 μηνών  (Ιανουάριος 2014 - Οκτώβριος 2015), ωστόσο η μελέτη και δημοσίευση του υλικού πραγματοποιείται σε βάθος χρόνου. Το ερευνητικό έργο υλοποιείται με τη συμβολή μιας επιστημονικής ομάδας και υποστηρικτικού της έρευνας τεχνικού προσωπικού το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία του ιστότοπου, στη δημιουργία της νομισματικής βάσης δεδομένων, στην επιμέλεια της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων, στις μεταφράσεις και στην επιμέλεια των επιστημονικών κειμένων στην ελληνική και στην αγγλική. Εδώ μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ομάδα έργου του ερευνητικού έργου.