Το μέλλον του ερευνητικού έργου SilCoinCy αφορά την προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων με έμφαση στην νομισματική παραγωγή των βασιλέων της Κύπρου και στην μελέτη της ιστορίας των κυπριακών πόλεων βασιλείων των αρχαϊκών, κλασικών και πρώιμων ελληνιστικών χρόνων.

O ιστότοπος Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου επικαιροποιείται συνεχώς και στόχος για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε ενότητες το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει ακόμη αναρτηθεί (για παράδειγμα η νομισματική βάση δεδομένων) και ο εμπλουτισμός των ενοτήτων που έχουν ήδη αναρτηθεί (για παράδειγμα τα επιστημονικά κείμενα των συγγραφέων για την ιστορία και την αρχαιολογία της Κύπρου).

Αναλυτικότερα η νομισματική βάση δεδομένων σύντομα θα περιλαμβάνει το νομισματικό υλικό (αναλυτικές περιγραφές και φωτογραφίες) για τουλάχιστον 800 νομίσματα, για τα οποία έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια ανάρτησης στον ιστότοπο. Η διαδικασία καταγραφής του νομισματικού υλικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SilCoinCy περιλαμβάνει καταρχήν τα αργυρά κυπριακά νομίσματα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων που φυλάσσονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο, σημαντικό τμήμα των οποίων μελέτησε σε επιστημονικές αποστολές (Μάρτιος 2014 - Απρίλιος 2015) η επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου, Δρ Ε. Μάρκου. Παράλληλα, οι συνεργάτες του ερευνητικού έργου, Δρ Π. Παπαδοπούλου, Δ. Γεροθανάσης και Β. Ψηλακάκου (από τον Μάρτιο 2015), ανέλαβαν το έργο της αποδελτίωσης δημοπρασιών στις οποίες περιλαμβάνονται κυπριακά νομίσματα, ολοκληρώνοντας σε ένα διάστημα πέντε μηνών πέραν του 70% του συνόλου των καταλόγων δημοπρασιών που φυλάσσονται σε ιδιωτική βιβλιοθήκη στην Αθήνα και που καλύπτουν το διάστημα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 2014. Η διαδικασία της καταγραφής των νομισμάτων από συλλογές και μουσεία και της αποδελτίωσης των καταλόγων δημοπρασιών της ιδιωτικής βιβλιοθήκης που υπολείπονται θα συνεχιστεί με απώτερο στόχο τη συγκέντρωση και μελέτη όσο το δυνατόν περισσότερου σχετικού υλικού και την επικαιροποίηση της νομισματικής βάσης δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύντομα, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο και τα επιστημονικά άρθρα που υπολείπονται, τα οποία καλύπτουν πτυχές της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομισματικής της αρχαίας Κύπρου. Μολονότι η ερευνητική ομάδα του έργου έχει ήδη στα χέρια της πέραν των 45 επιστημονικών άρθρων, η μετάφραση, επιμέλεια και ο τελικός έλεγχος των κειμένων από τους συγγραφείς τους θα καθορίσουν τη συχνότητα ανάρτησής τους στον ιστότοπο του ερευνητικού έργου. Ο Δρ Γ. Μπουρογιάννης, ο επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού έργου SilCoinCy, έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια των άρθρων και τις πλείστες μεταφράσεις τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά σε συνεργασία με μέλη της επιστημονικής ομάδας τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της επιμέλειας των κειμένων (Β. Ψηλακάκου - ελληνικά κείμενα - και Χ. Παναγιωτοπούλου - αγγλικά κείμενα-) και στις προσθήκες συντεταγμένων στα τοπωνύμια που αναφέρονται στα κείμενα αυτά (Ε. Αθανασίου με συμβολή του Α. Μπαλκάμου). Στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των επιστημονικών άρθρων του ιστότοπου και κυρίως να δοθεί η δυνατότητα σε νέους ερευνητές να μοιραστούν - τόσο με το εξειδικευμένο όσο και με το ευρύ κοινό - τα αποτελέσματα των ερευνών τους μέσω του ιστότοπου Κύπριος Χαρακτήρ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιστημονικά άρθρα ή με τον ιστότοπο επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.