Η εξέλιξη του ερευνητικού έργου SilCoinCy

 

Ο ιστότοπος Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SilCoinCy και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αρχαία Κύπρο.

Τον πυρήνα του ιστότοπου αποτελεί μια νομισματική βάση δεδομένων, η οποία σύντομα θα φιλοξενεί σημαντικό αριθμό κυπριακών νομισμάτων (6ος-4ος αι. π.Χ.) που φυλάσσονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νομισματική βάση δεδομένων είναι προβάσιμη εδώ.

Η νομισματική βάση δεδομένων ενισχύεται από επιστημονικά κείμενα εξωτερικών συνεργατών, τα οποία εντάσσονται σε εννέα θεματικές ενότητες και πραγματεύονται πτυχές της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομισματικής της αρχαίας Κύπρου.

Τη βάση δεδομένων και τα επιστημονικά κείμενα πλαισιώνουν: μια βάση δεδομένων κυπριακής νομισματικής βιβλιογραφίας, την οποία συνέταξε η Δρ Anne Destrooper-Georgiades, σύνδεσμοι ενδιαφέροντος και ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων.

Τόσο η ονομασία : Κύπριος Χαρακτήρ, όσο και το λογότυπο, παραπέμπουν στην ιδιαιτερότητα του κυπριακού πολιτισμού. Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι εμφανής και στα σχέδια που κοσμούν τις βασικές ενότητες του ιστότοπου.

Το μέλλον του ερευνητικού έργου SilCoinCy αφορά στην προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων και στη συνεχή επικαιροποίηση του ιστότοπου Κύπριος Χαρακτήρ και του περιεχομένου του.