Στην ενότητα Βιβλιογραφία, θα εντοπίσετε το σύνολο των μελετών που αφορούν την κυπριακή νομισματική και νομισματοκοπία και που δημοσιεύθηκαν από το έτος 1836 έως το 2014 τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε μέσω της αναζήτησης στα δεξιά.

Ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αυτών αναφορών συντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε από τη Δρα Anne Destooper-Georgiades, η οποία συνέγραψε και μια σύντομη αποτίμηση των σημαντικών επιτευγμάτων της μελέτης των νομισμάτων των κυπριακών βασιλείων την οποία μπορείτε να εντοπίσετε εδώ

Η παρούσα βιβλιογραφία σε μια πρώτη μορφή της αποτελούσε μέχρι πρότινος τμήμα του ιστότοπου του Cyprus Numismatic Project, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά από τον καθ. Keith Rutter εδώ.

Η βιβλιογραφία μεταφέρθηκε στον ιστότοπο Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου, επικαιροποιήθηκε και οργανώθηκε με τέτοιον τρόπο ως προς τη δομή της, ώστε στο μέλλον να συνδεθεί και με τη νομισματική βάση δεδομένων (προτείνοντας για παράδειγμα άρθρα ή βιβλία σχετικά με συγκεκριμένους τύπους νομισμάτων).

Αυτή τη στιγμή η βιβλιογραφία καλύπτει το διάστημα 1836 - 2014 και περιλαμβάνει πέραν των 600 βιβλιογραφικών εισαγωγών τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε με όνομα συγγραφέα, τίτλο ή τμήμα του τίτλου, έτος της δημοσίευσης ή ακόμη και λέξεις κλειδιά.

Όπως αναφέρει και η Δρ Anne Destrooper-Georgiades:

This bibliography, an updated version of the bibliography on the Website of the Research Project CNP: Cyprus Numismatic Project, includes studies published from the 19th century until 2014. It is aimed at a wide public: numismatists, archaeologists, historians, collectors of coins and anyone interested in Cypriote coinage and what it reveals about Cyprus. The Bibliography is as complete as possible.  It includes older publications that remain important because of their lasting contributions to the study of Cypriote coinage during the period of the kingdoms, even if in some respects they are out-of-date (the identification of mints or the interpretation of coin legends may often be no longer valid).  Other works are listed because they are still referred to in more recent books or sale catalogues.  Finally, books of a more popular nature are listed because they are more easily accessible to non-specialists.