Η φράση «κύπριος χαρακτήρ» χρησιμοποιείται στη σύγχρονη έρευνα για να δηλώσει τη μοναδικότητα της Κύπρου ενώ το σύμβολο του λογότυπου αποτελεί μια εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση.

Πρόκειται για το συνδυασμό ενός συμβόλου: του ankh, , αιγυπτιακού συμβόλου της ζωής και ενός κυπριακού συλλαβογράμματος: του ? (pa), αρχικού της λέξης ? ? ? ? ? (pa-si-le-wo-se), δηλαδή «βασιλέως» στην κυπροσυλλαβική γραφή, την τοπική γραφή της Κύπρου.

Η σύνθεση του λογότυπου του ιστότοπου δεν αποτελεί σύγχρονη γραφιστική πρωτοτυπία: το επινόησαν, το χάραξαν και το απεικόνισαν στα νομίσματά τους οι διάδοχοι του Ευέλθοντα της Σαλαμίνας, πριν τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. μετατρέποντας σε εικονογραφικό τύπο δυο σύμβολα: ένα εικονιστικό σύμβολο  (δηλαδή το ankh) και ένα λεκτικό ? (δηλαδή το συλλαβόγραμμα σε κυπροσυλλαβική γραφή pa) τα οποία παραπέμπουν στη βασιλική εξουσία και στη μοναδική ιδιότητα των βασιλέων να εκδίδουν νόμισμα.

 

logoidea.png