Αποστολή 2ου ενημερωτικού Δελτίου προς τους συγγραφείς των επιστημονικών κειμένων με ενημέρωση για το άνοιγμα του ιστότοπου