Εκδίδουσα αρχή - Χρονολόγηση

Νομισματοκοπείο
Λάπηθος
Βασιλέας
Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου
Ημερομηνία
500 - 470 π.X.

Προέλευση

Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλική Συλλογή του Εθνικού Μουσείου της Δανίας
Αρ. Ευρ. Μουσείου
KP 2418.2
Σύνδεσμος Μουσείου
Spink & Son 1975

Περιγραφή

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
9,04 γρ.
Άξονας
3 ώρες
Διάμετρος
23,0 χιλ.

Τύπος - Επιγραφές

Εμπροσθότυπος

Τύπος εμπροσθότυπου
Αθηνά, κεφαλή δεξ. με αττικό κράνος

Οπισθότυπος

Τύπος οπισθότυπου
Ηρακλής, κεφαλή δεξ. με λεοντή

Παραπομπή

Δημοσιεύση σε
SNG Cop.  Sup., no. 627
Παραπομπή
Babelon, Traite; II 2, no 1365 / BMC p.67,1./ Price & Waggoner, Asyut, no 781

Ημερομηνία εισαγωγής: , Εισαγωγή από: E. Markou, Ημερομηνία επικαιροποίησης: 14/10/2020, Επικαιροποιήθηκε από: E. Markou


Σχετικές Βιβλιογραφικές Παραπομπές από την βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Κύπριος Χαρακτήρ

Babelon, E. 1907: Traité des monnaies grecques et romaines II.1 , Παρίσι.

Hill, G.F. 1904: BMC Cyprus, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Cyprus , London.

Price, M.J., Waggoner, N.M. 1975: Archaic Greek Coinage. The Asyut Hoard , London.

Schultz, S., Zahle, J. 2002: SNG Copenhague, supplement, Acquisitions 1942-1996 , Κοπεγχάγη.

 

 

nomisma_org_logo

Σχετικά Νομίσματα

Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A7066
Οπισθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A7066

SilCoinCy A7066, Λάπηθος, Δημόνικος Α΄

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,275 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A7133
Οπισθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A7133

SilCoinCy A7133, Λάπηθος, Δημόνικος Α΄

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,577 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A7134
Οπισθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A7134

SilCoinCy A7134, Λάπηθος, Δημόνικος Α΄

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,83 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1061
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1061

SilCoinCy A1061, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
1,02 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...