Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Από την ίδρυση του στα 1935, το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την ανασκαφή, τη συντήρηση και την προβολή των αρχαιολογικών καταλοίπων και ταυτόχρονα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή των αρχαίων μνημείων ολόκληρης της Κύπρου. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν τα μουσεία, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, τις ανασκαφές που διεξάγονται στο νησί, τις εκδόσεις του Τμήματος, τη νομοθεσία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και έντυπα που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας αποτελεί μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής και ανήκει στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Μονάδα καλύπτει την αρχαιολογική δραστηριότητα του τμήματος στην Κύπρο και είναι υπεύθυνη για τα σχετικά μεταπτυχιακά μαθήματα. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI)

Το CAARI ιδρύθηκε το 1978 και είναι ένα ερευνητικό κέντρο στη Λευκωσία που παρέχει διαμονή σε ερευνητές και μια από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες του νησιού, εξειδικευμένη στις Κυπριακές σπουδές. Το CAARI οργανώνει επίσης συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, και ενίοτε δημοσιεύει μονογραφίες. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (ΕΚΕΤΑ)

Το ΕΚΕΤΑ (Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία) του Ινστιτούτου Κύπρου, αφιερώνεται στην ανάπτυξη, εισαγωγή και χρήση προηγμένων επιστημών και τεχνολογιών στο πεδίο της αρχαιολογίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

Ο Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας ιδρύθηκε το 2009. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ερευνητικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

Το 'Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ) ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με γενικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο.

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε το 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη (1902-1978) με προσανατολισμό στην κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισμό. Το Ίδρυμα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας της Κύπρου και της Ελλάδας και προσφέρει υποτροφίες και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

Η εταιρεία Κυπριακών Σπουδών συλλέγει, συντηρεί, μελετά και δημοσιεύει υλικό που αφορά την ιστορία της Κύπρου. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Institut für Interdisziplinäre Zypern-Studien

Ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα διευθύνεται από τους Peter Funke και Sabine Rogge. Το Ινστιτούτο αυτό προωθεί τη μελέτη για την Αρχαία Κύπρο. 

Μουσεία, Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα & Εταιρείες

Association Centre d'Études Chypriotes

Το Centre d 'Études Chypriotes ιδρύθηκε το 1983 από τον Olivier Masson και σήμερα διευθύνεται από τον Antoine Hermary. Εκδίδει το περιοδικό Cahier du Centre d'Études Chypriotes.