Πληροφορίες για το Ερευνητικό έργο SilCoinCy

Ανάρτηση πληροφοριών για τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου SilCoinCy - «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.)» - Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - στον ιστότοπο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Δείτε το αρχείο εδώ.

Αναρτήθηκε 10/11/2014