Οι σχέσεις Αθηνών - Κύπρου κατά την κλασική περίοδο

Ράπτου, Ευστάθιος

Η καταγραφή των γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων από τα τέλη της αρχαϊκής μέχρι τις αρχές της ελληνιστικής περιόδου (τέλη 6ου-4ος αι. π.Χ.) αποδεικνύει ότι οι δύο αυτοί αιώνες υπήρξαν καθοριστικοί για την εδραίωση του ελληνισμού στην Κύπρο, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία ... 

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Η Κύπρος και οι άλλοι
Αναρτήθηκε: 5 Απριλίου 2016

Κύπριοι και Φοίνικες

Ιωάννου, Χριστίνα

Η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου με την Εγγύς Ανατολή υπήρξε, αδιαμφισβήτητα, ο πρωταρχικός λόγος για τη σύναψη σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών. Η Κύπρος ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Η Κύπρος και οι άλλοι
Αναρτήθηκε: 25 Αυγούστου 2015

Η Κύπρος και η Εγγύς Ανατολή κατά τη Νεο-ασσυριακή περίοδο

Cannavò, Anna

Η Νεο-ασσυριακή περίοδος στην Κύπρο αντιστοιχεί περίπου στο διάστημα μεταξύ του τελευταίου τέταρτου του 8ου και του γ΄ τέταρτου του 7ου αι. π.Χ., δηλαδή στην εποχή της μέγιστης εξάπλωσης της Νεο-ασσυριακής αυτοκρατορίας ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Η Κύπρος και οι άλλοι
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015