Η νομισματοκοπία των Πτολεμαίων στην Κύπρο

Olivier, Julien

Οι Πτολεμαίοι βασιλείς της Αιγύπτου εκδίδουν πολλές σειρές νομισμάτων, κυρίως στην Αλεξάνδρεια αλλά και σε διάφορα ακόμη νομισματοκοπεία διασκορπισμένα σε εξωτερικές κτήσεις, όπως στην Κοίλη Συρία και την Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 30 Ιουλίου 2015

Οι νομισματικές εκδόσεις των βασιλέων της Κύπρου από τους αρχαϊκούς έως και τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους

Μάρκου, Ευαγγελινή

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην ιστορία της Κύπρου κατά τη διάρκεια του 6ου και 5ου αι. π.Χ. μας είναι γνωστές από αρχαίους συγγραφείς αλλά και από άλλες πρωτογενείς πηγές όπως τα αρχαιολογικά τεκμήρια, οι επιγραφές και τα νομίσματα ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 8 Ιουνίου 2015

Ιστορία της μελέτης των νομισμάτων των κυπριακών βασιλείων: μια σύντομη αποτίμηση των σημαντικών επιτευγμάτων

Destrooper-Georgiades, Anne

Οι παλαιότερες πραγματείες για τα νομίσματα που είχαν διστακτικά αποδοθεί στην Κύπρο, δημοσιεύθηκαν προτού η κυπροσυλλαβική γραφή να μελετηθεί και αποκρυπτογραφηθεί από τον Brandis το 1873 ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 8 Ιουνίου 2015

Αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των αρχαίων νομισμάτων

Χαραλάμπους, Ανδρέας

Ο προσδιορισμός της χημικής σύστασης των αρχαίων νομισμάτων μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σε αρχαιολόγους, ιστορικούς και νομισματολόγους, σχετικά με την τεχνολογία κατασκευής, την ηλικία, τα νομισματοκοπεία και την αυθεντικότητα των νομισμάτων ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015

Ένας θησαυρός αργυρών νομισμάτων του 5ου αι. π.Χ. από τη Λευκωσία

Πηλείδου, Δέσποινα

Οι ανασκαφές στο λόφο του Αγίου Γεωργίου στη Λευκωσία, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1996-2010, έφεραν στο φως κατάλοιπα διαφορετικών περιόδων από τη μακρά ιστορία της Λευκωσίας και προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της πόλης ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015

Τα νομίσματα της Κύπρου υπό τη ρωμαϊκή εξουσία (30 π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.)

Amandry, Michel

Το έτος 30 π.Χ., μετά το θάνατο της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντώνιου, η Κύπρος βρέθηκε υπό τον άμεσο έλεγχο του Οκταβιανού. Το 22 π.Χ., όμως, ο Αύγουστος παραχώρησε το νησί στη Σύγκλητο. Τη διακυβέρνησή του ανέλαβαν ανθύπατοι που είχαν διατελέσει πραίτωρες ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015