Αναζήτηση στα άρθρα

Αναζητήστε στη συλλογή των επιστημονικών κειμένων συγκεκριμένους όρους ή λέξεις κλειδιά.

Για να αναζητήσετε συγγραφείς ή τίτλους άρθρων, πιέστε το κουμπί «Αναζήτηση σε». 

 

 

 

 

Τοπωνύμια που αναφέρονται στα επιστημονικά κείμενα

 

Στο χάρτη αριστερά συγκεντρώνονται όλες οι τοποθεσίες που αναφέρονται στα επιστημονικά κείμενα.

Επιλέγοντας ένα από τα σημεία στο χάρτη αριστερά, θα εμφανιστούν σε αυτό το σημείο οι τίτλοι των κειμένων στα οποία γίνεται αναφορά.

Επιλέγοντας τον τίτλο που σας ενδιαφέρει, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο σχετικό κείμενο