Οι σχέσεις Αθηνών - Κύπρου κατά την κλασική περίοδο

Ράπτου, Ευστάθιος

Η καταγραφή των γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων από τα τέλη της αρχαϊκής μέχρι τις αρχές της ελληνιστικής περιόδου (τέλη 6ου-4ος αι. π.Χ.) αποδεικνύει ότι οι δύο αυτοί αιώνες υπήρξαν καθοριστικοί για την εδραίωση του ελληνισμού στην Κύπρο, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία ... 

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Η Κύπρος και οι άλλοι
Αναρτήθηκε: 5 Απριλίου 2016

Η εικονιστική τέχνη της Κύπρου κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ.

Hermary, Antoine

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η εικονιστική τέχνη της Κύπρου, γλυπτική και αγγειογραφία, δε θεωρούνταν επαρκώς αυτόνομη ώστε να αποτελέσει αντικείμενο αυτοτελούς έρευνας. Η μεγάλη συλλογή «L’Univers des Formes», που δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1960 ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Αρχαιολογία
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015

Πορτραίτα της κλασικής περιόδου στην Kύπρο

Koiner, Gabriele

Οι ανθρώπινες απεικονίσεις στη γλυπτική αποτελούσαν βασική έκφραση της κυπριακής κοινωνίας. Τα πορτραίτα, απεικονίσεις πραγματικών προσώπων των δύο φύλων και διαφόρων ηλικιών ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Αρχαιολογία
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015