Η εικονιστική τέχνη της Κύπρου κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ.

Hermary, Antoine

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η εικονιστική τέχνη της Κύπρου, γλυπτική και αγγειογραφία, δε θεωρούνταν επαρκώς αυτόνομη ώστε να αποτελέσει αντικείμενο αυτοτελούς έρευνας. Η μεγάλη συλλογή «L’Univers des Formes», που δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1960 ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Αρχαιολογία
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015