Η νομισματοκοπία των Πτολεμαίων στην Κύπρο

Olivier, Julien

Οι Πτολεμαίοι βασιλείς της Αιγύπτου εκδίδουν πολλές σειρές νομισμάτων, κυρίως στην Αλεξάνδρεια αλλά και σε διάφορα ακόμη νομισματοκοπεία διασκορπισμένα σε εξωτερικές κτήσεις, όπως στην Κοίλη Συρία και την Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Νομισματική
Αναρτήθηκε: 30 Ιουλίου 2015

Η Κύπρος και η Εγγύς Ανατολή κατά τη Νεο-ασσυριακή περίοδο

Cannavò, Anna

Η Νεο-ασσυριακή περίοδος στην Κύπρο αντιστοιχεί περίπου στο διάστημα μεταξύ του τελευταίου τέταρτου του 8ου και του γ΄ τέταρτου του 7ου αι. π.Χ., δηλαδή στην εποχή της μέγιστης εξάπλωσης της Νεο-ασσυριακής αυτοκρατορίας ...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Η Κύπρος και οι άλλοι
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015