Συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία του εξωτερικού

Καραγιώργης, Βάσος

Η έλλειψη κυβερνητικού ενδιαφέροντος και φροντίδας, καθώς και η έλλειψη παιδείας εκπαίδευσης μεταξύ του φτωχού πληθυσμού, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στην πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου...

διαβάστε περισσότερα
Ενότητα: Συλλογές Κυπριακών Αρχαιοτήτων
Αναρτήθηκε: 7 Ιουνίου 2015