Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1066
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1066

SilCoinCy A1066, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,4 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1067
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1067

SilCoinCy A1067, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,51 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1068
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1068

SilCoinCy A1068, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Trihemiobol
Βάρος
1,3 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1069
Οπισθότυπος SilCoinCy A1069

SilCoinCy A1069

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,95 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1070
Οπισθότυπος SilCoinCy A1070

SilCoinCy A1070

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Diobol
Βάρος
1,56 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1071
Οπισθότυπος SilCoinCy A1071

SilCoinCy A1071

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,84 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1072
Οπισθότυπος SilCoinCy A1072

SilCoinCy A1072

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,82 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1073
Οπισθότυπος SilCoinCy A1073

SilCoinCy A1073

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,16 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Φαύσις, SilCoinCy A1074
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Φαύσις, SilCoinCy A1074

SilCoinCy A1074, Σαλαμίνα, Φαύσις

Ημερομηνία
478 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,72 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1075
Οπισθότυπος SilCoinCy A1075

SilCoinCy A1075

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,7 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A1076
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικόδαμος, SilCoinCy A1076

SilCoinCy A1076, Σαλαμίνα, Νικόδαμος

Ημερομηνία
450.0 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,76 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1080
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1080

SilCoinCy A1080, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,8 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1081
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1081

SilCoinCy A1081, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,56 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1082
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1082

SilCoinCy A1082, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,45 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1083
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1083

SilCoinCy A1083, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
hemiobol
Βάρος
0,39 γρ.
Μουσείο
Κοπεγχάγη, Βασιλι...
Μουσεία
nomisma_org_logo