Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A1800
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A1800

SilCoinCy A1800, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,65 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A1801
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A1801

SilCoinCy A1801, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
3,1 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A1802
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A1802

SilCoinCy A1802, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
2,0 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A1803
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A1803

SilCoinCy A1803, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,97 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A1804
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A1804

SilCoinCy A1804, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,94 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1805
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1805

SilCoinCy A1805, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,86 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1806
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1806

SilCoinCy A1806, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,86 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1807
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1807

SilCoinCy A1807, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,87 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1808
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1808

SilCoinCy A1808, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,77 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1809
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1809

SilCoinCy A1809, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
9,789 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1810
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1810

SilCoinCy A1810, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,02 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1811
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1811

SilCoinCy A1811, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,93 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1812
Οπισθότυπος SilCoinCy A1812

SilCoinCy A1812

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,89 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1813
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1813

SilCoinCy A1813, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,03 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1814
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1814

SilCoinCy A1814, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,62 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Μουσεία
nomisma_org_logo