Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A5001
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A5001

SilCoinCy A5001, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,01 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Νομισματικ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A5002
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A5002

SilCoinCy A5002, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,76 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Νομισματικ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A5003
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A5003

SilCoinCy A5003, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 Σίγλου
Βάρος
3,01 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Νομισματικ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A5005
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A5005

SilCoinCy A5005, Σαλαμίνα, Ευάνθης

Ημερομηνία
περ. 450 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,0 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Νομισματικ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A5007
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A5007

SilCoinCy A5007, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Τετρώβολο
Βάρος
2,09 γρ.
Μουσείο
Αθήνα, Νομισματικ...
Μουσεία
nomisma_org_logo