Εμπροσθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1878
Οπισθότυπος Πάφος, Ονάσι(-), SilCoinCy A1878

SilCoinCy A1878, Πάφος, Ονάσι(-)

Ημερομηνία
400 - 370 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,82 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1881
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1881

SilCoinCy A1881, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,76 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1896
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Πνυταγόρας, SilCoinCy A1896

SilCoinCy A1896, Σαλαμίνα, Πνυταγόρας

Ημερομηνία
351 - 332 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,71 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ζώτιμος, SilCoinCy A1904
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ζώτιμος, SilCoinCy A1904

SilCoinCy A1904, Αμαθούντα, Ζώτιμος

Ημερομηνία
385/380 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,74 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1908
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1908

SilCoinCy A1908, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,8 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1909
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1909

SilCoinCy A1909, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,74 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1918
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1918

SilCoinCy A1918, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,76 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Εμπροσθότυπος Μάριο, Τιμοχάρης, SilCoinCy A1919
Οπισθότυπος Μάριο, Τιμοχάρης, SilCoinCy A1919

SilCoinCy A1919, Μάριο, Τιμοχάρης

Ημερομηνία
400 - 380 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,29 γρ.
Μουσείο
Κείμπριτζ, The Fi...
Μουσεία
nomisma_org_logo