Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4423
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4423

SilCoinCy A4423, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,06 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4424
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4424

SilCoinCy A4424, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,84 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4425
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4425

SilCoinCy A4425, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,98 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4426
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4426

SilCoinCy A4426, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,74 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4427
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4427

SilCoinCy A4427, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,01 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4428
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4428

SilCoinCy A4428, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,28 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4429
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4429

SilCoinCy A4429, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,63 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4430
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4430

SilCoinCy A4430, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,71 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4431
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4431

SilCoinCy A4431, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,49 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4432
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4432

SilCoinCy A4432, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,78 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4433
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4433

SilCoinCy A4433, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,28 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4434
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A4434

SilCoinCy A4434, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,45 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4435
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4435

SilCoinCy A4435, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,91 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4436
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4436

SilCoinCy A4436, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,89 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4437
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A4437

SilCoinCy A4437, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/24 σίγλου
Βάρος
0,46 γρ.
Μουσείο
Παρίσι, Εθνική Βι...
Μουσεία
nomisma_org_logo