Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7000
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7000

SilCoinCy A7000, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,642 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A7001
Οπισθότυπος SilCoinCy A7001

SilCoinCy A7001

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,935 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A7002
Οπισθότυπος SilCoinCy A7002

SilCoinCy A7002

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,946 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7003
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7003

SilCoinCy A7003, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,91 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A7004
Οπισθότυπος SilCoinCy A7004

SilCoinCy A7004

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,71 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A7005
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A7005

SilCoinCy A7005, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,147 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7006
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;, SilCoinCy A7006

SilCoinCy A7006, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου ;

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
8,47 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A7007
Οπισθότυπος Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A7007

SilCoinCy A7007, Αβέβαιο κυπριακό νομισματοκοπείο, Αβέβαιος βασιλέας Κύπρου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,696 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας, SilCoinCy A7009
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας, SilCoinCy A7009

SilCoinCy A7009, Σαλαμίνα, Νικοκρέοντας

Ημερομηνία
331 - 310/9 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Hemiobol
Βάρος
0,32 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κούριο;, Αβέβαιος βασιλέας Κουρίου, SilCoinCy A7010
Οπισθότυπος Κούριο;, Αβέβαιος βασιλέας Κουρίου, SilCoinCy A7010

SilCoinCy A7010, Κούριο;, Αβέβαιος βασιλέας Κουρίου

Ημερομηνία
-
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,05 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7011
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7011

SilCoinCy A7011, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,62 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7012
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7012

SilCoinCy A7012, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Επάργυρο
Βάρος
3,51 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7013
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7013

SilCoinCy A7013, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Diobol
Βάρος
1,285 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7014
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7014

SilCoinCy A7014, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Επάργυρο
Νομισματική Υποδιαίρεση
Diobol
Βάρος
1,5 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7015
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7015

SilCoinCy A7015, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,35 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Μουσεία
nomisma_org_logo