Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7748
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7748

SilCoinCy A7748, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,49 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7749
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7749

SilCoinCy A7749, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,523 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7750
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7750

SilCoinCy A7750, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,541 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7751
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄, SilCoinCy A7751

SilCoinCy A7751, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Β΄

Ημερομηνία
361 - 351 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
οβολός
Βάρος
0,529 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Μουσεία
nomisma_org_logo