Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας ή Ρόϊκος, SilCoinCy A1127
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας ή Ρόϊκος, SilCoinCy A1127

SilCoinCy A1127, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας ή Ρόϊκος

Ημερομηνία
460 - 450 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,44 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Πύρρος, SilCoinCy A1129
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Πύρρος, SilCoinCy A1129

SilCoinCy A1129, Αμαθούντα, Πύρρος

Ημερομηνία
περ. 385 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,67 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ζώτιμος, SilCoinCy A1130
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ζώτιμος, SilCoinCy A1130

SilCoinCy A1130, Αμαθούντα, Ζώτιμος

Ημερομηνία
385/380 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,57 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, (-)τιμος, SilCoinCy A1131
Οπισθότυπος Αμαθούντα, (-)τιμος, SilCoinCy A1131

SilCoinCy A1131, Αμαθούντα, (-)τιμος

Ημερομηνία
385/380 π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,63 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1158
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A1158

SilCoinCy A1158, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,96 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1163
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1163

SilCoinCy A1163, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,03 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1166
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A1166

SilCoinCy A1166, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,72 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A1204
Οπισθότυπος Λάπηθος, Δημόνικος Α΄, SilCoinCy A1204

SilCoinCy A1204, Λάπηθος, Δημόνικος Α΄

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
9,26 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου, SilCoinCy A1218
Οπισθότυπος Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου, SilCoinCy A1218

SilCoinCy A1218, Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου

Ημερομηνία
500 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,78 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Ιδάλιο, Γράς ή Γρα(-), SilCoinCy A1221
Οπισθότυπος Ιδάλιο, Γράς ή Γρα(-), SilCoinCy A1221

SilCoinCy A1221, Ιδάλιο, Γράς ή Γρα(-)

Ημερομηνία
470+ π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,66 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Ιδάλιο, Στασίκυπρος, SilCoinCy A1223
Οπισθότυπος Ιδάλιο, Στασίκυπρος, SilCoinCy A1223

SilCoinCy A1223, Ιδάλιο, Στασίκυπρος

Ημερομηνία
460 - 450/445 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,55 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου, SilCoinCy A1224
Οπισθότυπος Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου, SilCoinCy A1224

SilCoinCy A1224, Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου

Ημερομηνία
500 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
2,12 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Μάριο, Τιμοχάρης, SilCoinCy A1229
Οπισθότυπος Μάριο, Τιμοχάρης, SilCoinCy A1229

SilCoinCy A1229, Μάριο, Τιμοχάρης

Ημερομηνία
400 - 380 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,07 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Μάριο, Στασίοικος Β΄, SilCoinCy A1233
Οπισθότυπος Μάριο, Στασίοικος Β΄, SilCoinCy A1233

SilCoinCy A1233, Μάριο, Στασίοικος Β΄

Ημερομηνία
330 - 312 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
1,37 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1246
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1246

SilCoinCy A1246, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
10,68 γρ.
Μουσείο
Βερολίνο, Münzkab...
Μουσεία
nomisma_org_logo