Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7031
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7031

SilCoinCy A7031, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,76 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7032
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7032

SilCoinCy A7032, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,356 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7033
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7033

SilCoinCy A7033, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,51 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7034
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7034

SilCoinCy A7034, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,828 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7035
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7035

SilCoinCy A7035, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,124 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7036
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7036

SilCoinCy A7036, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,132 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7037
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7037

SilCoinCy A7037, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,79 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7038
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7038

SilCoinCy A7038, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,05 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7039
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7039

SilCoinCy A7039, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,83 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7040
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7040

SilCoinCy A7040, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
9,796 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7041
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7041

SilCoinCy A7041, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,8 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7042
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7042

SilCoinCy A7042, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,912 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7043
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7043

SilCoinCy A7043, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,984 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7044
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7044

SilCoinCy A7044, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,971 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7045
Οπισθότυπος Κίτιο, Οζιβάαλ, SilCoinCy A7045

SilCoinCy A7045, Κίτιο, Οζιβάαλ

Ημερομηνία
450 - 425 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,824 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Μουσεία
nomisma_org_logo