Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7016
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7016

SilCoinCy A7016, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/24 σίγλου
Βάρος
0,46 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7017
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας, SilCoinCy A7017

SilCoinCy A7017, Αμαθούντα, Αβέβαιος βασιλέας Αμαθούντας

Ημερομηνία
460 - 350 π.Χ.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δραχμή
Βάρος
3,83 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A7018
Οπισθότυπος SilCoinCy A7018

SilCoinCy A7018

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,585 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Πύρρος, SilCoinCy A7019
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Πύρρος, SilCoinCy A7019

SilCoinCy A7019, Αμαθούντα, Πύρρος

Ημερομηνία
περ. 385 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,44 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, (-)τιμος, SilCoinCy A7020
Οπισθότυπος Αμαθούντα, (-)τιμος, SilCoinCy A7020

SilCoinCy A7020, Αμαθούντα, (-)τιμος

Ημερομηνία
385/380 π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
δίδραχμο
Βάρος
6,44 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7021
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7021

SilCoinCy A7021, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
ημίδραχμο
Βάρος
1,961 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7022
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7022

SilCoinCy A7022, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,08 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7023
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7023

SilCoinCy A7023, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
1,93 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7024
Οπισθότυπος Αμαθούντα, Ρόϊκος, SilCoinCy A7024

SilCoinCy A7024, Αμαθούντα, Ρόϊκος

Ημερομηνία
350; π.Χ. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
τετρώβολο
Βάρος
2,15 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A7025
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A7025

SilCoinCy A7025, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,556 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A7026
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A7026

SilCoinCy A7026, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,06 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7027
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7027

SilCoinCy A7027, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,905 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7028
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7028

SilCoinCy A7028, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,54 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7029
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7029

SilCoinCy A7029, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,56 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7030
Οπισθότυπος Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄, SilCoinCy A7030

SilCoinCy A7030, Κίτιο, Βάαλμιλκ Α΄

Ημερομηνία
475 - 450 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,676 γρ.
Μουσείο
Νέα Υόρκη, Americ...
Μουσεία
nomisma_org_logo