Εμπροσθότυπος Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου, SilCoinCy A1815
Οπισθότυπος Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου, SilCoinCy A1815

SilCoinCy A1815, Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,9 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου, SilCoinCy A1816
Οπισθότυπος Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου, SilCoinCy A1816

SilCoinCy A1816, Κίτιο, Αβέβαιος βασιλέας Κιτίου

Ημερομηνία
525 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,17 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Κίτιο, Μιλκυάτων, SilCoinCy A1817
Οπισθότυπος Κίτιο, Μιλκυάτων, SilCoinCy A1817

SilCoinCy A1817, Κίτιο, Μιλκυάτων

Ημερομηνία
392 - 362 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,31 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου, SilCoinCy A1820
Οπισθότυπος Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου, SilCoinCy A1820

SilCoinCy A1820, Ιδάλιο, Αβέβαιος βασιλέας Ιδαλίου

Ημερομηνία
500 - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,83 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1821
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1821

SilCoinCy A1821, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,58 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1822
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1822

SilCoinCy A1822, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,45 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1823
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1823

SilCoinCy A1823, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,49 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1824
Οπισθότυπος Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου, SilCoinCy A1824

SilCoinCy A1824, Λάπηθος, Αβέβαιος βασιλέας Λαπήθου

Ημερομηνία
500 - 470 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,48 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Μάριο, Τιμοχάρης, SilCoinCy A1825
Οπισθότυπος Μάριο, Τιμοχάρης, SilCoinCy A1825

SilCoinCy A1825, Μάριο, Τιμοχάρης

Ημερομηνία
400 - 380 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,81 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1827
Οπισθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος), SilCoinCy A1827

SilCoinCy A1827, Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου (αρχαϊκή περίοδος)

Ημερομηνία
525 π.X. - 480 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,65 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1828
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1828

SilCoinCy A1828, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,97 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1829
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1829

SilCoinCy A1829, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
1,7 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1830
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1830

SilCoinCy A1830, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/48 σίγλου
Βάρος
0,36 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1831
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1831

SilCoinCy A1831, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/48 σίγλου
Βάρος
0,12 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1832
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1832

SilCoinCy A1832, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/24 σίγλου
Βάρος
0,42 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Μουσεία
nomisma_org_logo