Εμπροσθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1833
Οπισθότυπος Πάφος, Στάσανδρος, SilCoinCy A1833

SilCoinCy A1833, Πάφος, Στάσανδρος

Ημερομηνία
460 - ?
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,04 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου, SilCoinCy A1834
Οπισθότυπος Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου, SilCoinCy A1834

SilCoinCy A1834, Πάφος, Αβέβαιος βασιλέας Πάφου

Ημερομηνία
480 - 350 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,59 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1835
Οπισθότυπος SilCoinCy A1835

SilCoinCy A1835

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
0,7 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1836
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1836

SilCoinCy A1836, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/3 σίγλου
Βάρος
3,47 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1837
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευέλθοντας, SilCoinCy A1837

SilCoinCy A1837, Σαλαμίνα, Ευέλθοντας

Ημερομηνία
525 - 500 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,64 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Αβέβαιος βασιλέας Σαλαμίνας, SilCoinCy A1838
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Αβέβαιος βασιλέας Σαλαμίνας, SilCoinCy A1838

SilCoinCy A1838, Σαλαμίνα, Αβέβαιος βασιλέας Σαλαμίνας

Ημερομηνία
480-411 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,79 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Αβέβαιος βασιλέας Σαλαμίνας, SilCoinCy A1839
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Αβέβαιος βασιλέας Σαλαμίνας, SilCoinCy A1839

SilCoinCy A1839, Σαλαμίνα, Αβέβαιος βασιλέας Σαλαμίνας

Ημερομηνία
480-411 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,08 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1840
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα, SilCoinCy A1840

SilCoinCy A1840, Σαλαμίνα, Διάδοχοι Ευέλθοντα

Ημερομηνία
500 - 478 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
10,88 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1841
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1841

SilCoinCy A1841, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
Σίγλος
Βάρος
11,08 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1842
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄, SilCoinCy A1842

SilCoinCy A1842, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,77 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1843
Οπισθότυπος SilCoinCy A1843

SilCoinCy A1843

Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/12 σίγλου
Βάρος
0,93 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A1844
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευάνθης, SilCoinCy A1844

SilCoinCy A1844, Σαλαμίνα, Ευάνθης

Ημερομηνία
περ. 450 π.X. -
Υλικό
Άργυρος
Νομισματική Υποδιαίρεση
1/6 σίγλου
Βάρος
1,59 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1845
Οπισθότυπος Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;, SilCoinCy A1845

SilCoinCy A1845, Σαλαμίνα, Ευαγόρας Α΄;

Ημερομηνία
411 - 374 π.X.
Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,66 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1846
Οπισθότυπος SilCoinCy A1846

SilCoinCy A1846

Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,07 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Εμπροσθότυπος SilCoinCy A1847
Οπισθότυπος SilCoinCy A1847

SilCoinCy A1847

Υλικό
Άργυρος
Βάρος
0,12 γρ.
Μουσείο
Οξφόρδη, The Ashm...
Μουσεία
nomisma_org_logo